farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

Mufloni

byli vysazeni u staré obory u Hluboké nad Vltavou, odtud se postupně šířili do dalších oblastí. V současnosti je ČR světovou špičkou, žije zde asi 35,8% světové mufloní populace. Jejich potravou je tráva (někdy i kyselá a tvrdá), která tvoří 70% veškeré jejich stravy.

Muflon je typický stádový druh, v průběhu roku žije v různě četných stádech rozdělených podle pohlaví. Základ tvoří rodinné stádo v čele se starou a zkušenou muflonkou. Tu lze poznat podle bílé hlavy. Mají velmi dobře vyvinutý sluch, čich, zrak, člověka dokáží zaznamenat na vzdálenost větší než 1km. Námluvy probíhají v listopadu, někdy i v prosinci. Muflončata se rodí po 22. týdnech, většinou po jednom nebo po dvou mláďatech. Jejich hlas je podobný hlasu ovcí, je to krátké mečení, které již z dálky naznačuje táhnoucí či pasoucí se tlupu. Varovným signálem při vzrušení je ostré syknutí.

Dále chováme:
- jelen lesní (evropský)
- daněk evropský
- kamerunská ovce
- masný skot ­ blonde d´aquitaine
Mapa webu | Copyright © 2024 martin.kobik.cz reklama a marketing |