farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

O farmě Obora Homole

Činnost naší rodinné farmy navazuje na dlouhodobou rodinnou tradici, sahající až k přelomu 18. a 19. století. Důkazem oné doby hospodaření rolníka na vesnici je i původní dochované stavení roubené chalupy. Několik generací předků tu obdělávalo půdu a chovali hospodářská zvířata, jako hlavní zdroj obživy.

Prarodiče zde hospodařili v letech 1930 až 1964, pak nuceně předali hospodaření na bezmála 30 let družstvu a státnímu statku. Od roku 1993 znovu přebírá žezlo malé rodinná farma a s ní spojené soukromé hospodaření v podobě chovu prasat a skotu. Své místo tu dostává i pěstování obilí na necelých osmi hektarech půdy. Postupem času dochází k rekonstrukci a vystavění nových hospodářských objektů a zařízení.

Celkový vývoj země, statní politika, konkurence a dotační politika EU nepříliš dobře zasahuje českou vesnici a dochází i k úpadku zájmu o zemědělství. V roce 2010 tedy přistupujeme k radikálnímu přehodnocení klasického fungování zemědělského podnikatele a vydáváme se dalším směrem. Mezi naše plány patří zatraktivnit vesnici, která upadá. Začínáme se zabývat chovem exotických (netradičních) zvířat z pohledu zemědělce.

Rádi bych celou farmu zpřístupnili pro turisty, rodiče s dětmi, školy, školky a pro vzdělávání studentů středních i vysokých škol, zaměřených v oboru. A nabídli tak novou, atraktivnější, možnost vzdělávání.

Všechna zvířata na farmě chováme celoročně venku, v přírodě, v souladu s jejich přirozenými potřebami. Dbáme především na welfare (pohodu) zvířat. Díky tomu jsou zvířata v dobré zdravotní kondici a zvěrolékaře skutečně potřebují jen při úrazu, nebo při povinných a preventivních zdravotních kontrolách.

Všechny pastviny jsou bezpečně oploceny, aby nedošlo k přenosu nákazy. Jedná se tedy o uzavřený chov. Nepoužíváme žádná koncentrovaná krmiva. Zdrojem potravy se stává pouze pastva a v zimním období kvalitní seno a jádro. Nehnojíme průmyslovými hnojivy a půda dostává živiny přirozeným způsobem od zvířat.

Zvířata na farmě chováme bez kontaktu s léčivy, hnojivy a chemickými postřiky. Znáte vždy původ a stáří zvířete. Samozřejmostí se stává bezpečnost před nákazou. Díky dobře zvolenému krmivu a šetrné porážce, nabízíme čerstvé, kvalitní maso. Naší hlavní myšlenou zůstává, že celou farmu obhospodařujeme ekologicky a vyprodukované maso zvířat je na úrovni bio kvality.

Farma je umístěna

v členitém prostředí, kde se střídají louky, stráně, pastviny, smíšené lesy. Ve spodní části protéká místní potůček, který se stéká ze dvou stran. Celá farma je z větší části obklopena lesem a nachází se v jižní části, na okraji osady Homole (n.v. cca 400m) a 400 m od hlavní cesty Dobříš - Sedlčany.
Mapa webu | Copyright © 2024 martin.kobik.cz reklama a marketing |