farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

farma Obora Homole

Kamerunské ovce

Kamerunská ovce je menší hmotnosti, beran má hmotnost 40-45 kg, chovná ovce 30-35 kg, roční jehnička 25-28 kg.

Mají krátkou srst, která v zimě zhoustne, odpadá tedy stříhání. Ovce mají při své nižší hmotnosti i menší spotřebu krmiva, jsou nenáročné a nevybíravé.

Jejich maso má podobnou chuť jako maso mufloní, tedy jako divočina.

Kamerunské ovce pochází z daleké a horské Afriky. Jsou výborně adaptovány na polodivoký pastevecký odchov, nenáročné na potravu se zachovalým reflexem před šelmami. Protože Kamerun je náhorní plošina s nižšími denními a nočními teplotami je adaptace na naše podmínky velmi dobrá.V Africe se vyskytují ve dvou základních barevných rázech a to v srnčí a hnědé barvě s pálením.Křížením vznikli i další různé barevné rázi různé strakatosti i barvy hnědé,bílé a černé. Berani mají na krku mohutně vyvinutou dlouhou srst(hřívu). Ovce jsou vzornými matkami. K jehňatům jsou trpělivé, dávají jim přednost při krmení a udržují snimi stálý zrakový a sluchový kontakt. Chová se především k masným účelům.

Kamerunské ovce jsou oblíbenými zvířátky i pro děti a to především pro svoji přítulnost, zvědavost a laskavou povahu.

Dále chováme:
- jelen lesní (evropský)
- daněk evropský
- muflon
- masný skot ­ blonde d´aquitaine
Mapa webu | Copyright © 2024 martin.kobik.cz reklama a marketing |